શા માટે અમને પસંદ કરો?

· 2011 માં બનેલ, સુસ્કોંગ 500 થી વધુ પ્રકારના ફૂટકેર ઉત્પાદનો ઓફર કરે છે, જે 70 દેશોની બ્રાન્ડ્સને તેમના બજારો ખોલવામાં મદદ કરે છે.
· સુસ્કોંગે ચીનમાં એક વિશાળ અને મજબૂત સપ્લાય ચેઇન બનાવી છે, જે શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તા અને વધુ ઉકેલો ઓફર કરે છે.
સુસ્કોંગ પાસે વ્યાવસાયિક R&D ટીમ અને QC ટીમ છે, જે બ્રાન્ડ્સને તેમના નવા વિચારો પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરે છે અને શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાની ખાતરી આપે છે.
સુસ્કોંગ પાસે ISO 9001, ISO 13485, CE, WCA, BSCI, SMETA, FDA, GMP અને BEPI લેવલ 1 છે.

આપણું વિઝન

તમારી વ્યક્તિગત સંભાળ અને જીવનશૈલી પ્રદાતા, વિશ્વના અગ્રણી ફુટ કેર ડેવલપર અને હેલ્થકેર સોલ્યુશન્સ પ્રદાતા

  • ગુણવત્તા ધોરણોગુણવત્તા ધોરણો

    ગુણવત્તા ધોરણો
  • આર એન્ડ ડી ટીમઆર એન્ડ ડી ટીમ

    આર એન્ડ ડી ટીમ
  • ગુણવત્તા ખાતરીગુણવત્તા ખાતરી

    ગુણવત્તા ખાતરી
માર્કર